Proiecte in derulare

POLITICI PUBLICE LOCALE

POLITICI PUBLICE LOCALE

„Politici publice locale – un element fundamental pentru creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale”, cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă.

Obiectiv General: Crearea de  mecanisme și instrumente funcționale care să conducă la creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale, concomitent cu dezvoltarea capacității societății civile și a partenerilor sociali de la nivel local de a se implica activ în elaborarea de politici publice viabile la nivel național și local.

Perioadă de implementare: Iunie 2018 – Septembrie 2019

Lider de Parteneriat: Institutul pentru Politici Publice

Parteneri: Asociația Municipiilor din România

Valoarea totală a proiectului: 874.291,99 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE: 719,579,88 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național137.227,27

Citeste mai mult

INFO-MEDIERE

INFO-MEDIERE

Titlul proiectului: „INFO-MEDIERE - relație eficientă administrație - cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”.

Obiectiv general: Creșterea capacității de înțelegere și a nivelului de conștientizare a cetățenilor dar și a responsabililor din cadrul administrației de la nivelul municipiilor din România, cu privire la soluțiile (non)juridice de soluționare a unui litigiu cu autoritatea publică locală prin folosirea metodei medierii ca metodă alternativă accesibilă și agreabilă.

Perioadă de implementare: Iunie 2018 – Septembrie 2019

Lider de Parteneriat: Institutul pentru Politici Publice

Parteneri: Asociația Municipiilor din România, Asociația Pro Medierea, Asociația Profesională a Mediatorilor din România.

Valoarea totală a proiectului: 4.147.065,36 lei, din care valoarea nerambursabilă din FSE: 3.413.208,43 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 650.915,63.

Citeste mai mult

LADDER

LADDER

AMR este partener asociat al Proiectului LADDER, coordonat de către Asociaţia Agenţiilor de Dezvoltare Locală – ALDA şi finanţat prin Programul Actori Non-guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA) – Creşterea Conştientizării publice cu privire la dezvoltare şi promovarea educaţiei pentru dezvoltare în Uniunea Europeană (UE). AMR este membru cu drepturi depline al ALDA din anul 2009. Proiectul se derulează în perioada ianuarie 2015 - decembrie 2017. Parteneriatul construit pentru proiect cuprinde în total 27 co-aplicanţi şi 19 asociaţi parteneri reprezentând asociaţii ale autorităţilor locale şi organizaţii ale societăţii civile din 36 de ţări membre UE (19) şi ne-membre ale UE (17).

Citeste mai mult

DEAR STUDENT

DEAR STUDENT

Titlu Proiect – Dezvoltare Durabilă în centrele de educare şi reţelele actorilor locali interesaţi, prin conceptul de dezvoltare a educaţiei şi creştere a conştientizării (DEAR) - DEAR STUDENT

Durata proiectului - 30 luni, data de începere a proiectului 1 martie 2013.

Finanţare prin – Programul Actori Non-Guvernamentali şi Autorităţi Locale pentru Dezvoltare (NSA-LA), EUROPEAID/131143/C/ACT/Multi; Lot 2 Dezvoltarea educaţiei şi creşterea conştientizării asupra temelor de dezvoltare în Europa.

Aplicantul proiectului - Fondul pentru Solidaritate Internaţională al Municipiilor din Andaluzia (FAMSI), Spania

Citeste mai mult

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Politicile de Tineret şi Autorităţile Publice Locale

Participanţii la vizitele de studiu "Exchange of experience in solving youth issues in Moldova, Romania and Ukraine" organizat în cele trei ţări, de către Asociaţia Municipiilor din România, Institutul de Dezvoltare Urbană din Republica Moldova şi Asociaţia pentru Dezvoltare Economică din Kolomiya - Ucraina, reprezentând instituţii ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, asociaţii studenţeşti şi Consilii Locale ale Copiilor şi Tinerilor din România, au adoptat la data de 21 aprilie 2007, următoarea Declaratie:

Citeste mai mult

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Studiu comparativ al asociaţiilor naţionale de autorităţi locale şi regionale din Europa

Proiectul finanţat de Open Society Institute din Budapesta care a pornit de la o iniţiativă ambiţioasă de a identifica principalele similitudini şi diferenţe între asociaţiile de autorităţi locale şi regionale din Europa, cu privire la organizarea internă, management, participarea la reţele, adeziunea ca membru la structuri internaţionale, programe, proiecte şi activităţi derulate. Având ca bază aceste premise proiectul intitulat “Studiu comparativ al asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale a realizat o analiză comparativă asociaţiilor de autorităţi locale şi regionale din Europa.

Citeste mai mult