Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă

Proiectul „Îmbunătățirea accesului și calității serviciilor pentru cetățeni – o administrație publică transparentă și responsabilă”, cod PNP002

Promotorul proiectului: Asociația Comunelor din România - ACoR

Parteneri:  Asociația Autorităților Locale și Regionale din Norvegia – KS

                 Asociația Municipiilor din România – AMR

Obiectiv general: Creșterea gradului de conștientizare a reprezentanților autorităților publice locale cu privire la aspecte ce țin de integritate, transparență decizională, incompatibilități și conflict de interese, prin organizarea de cursuri de formare pentru 3300 reprezentanți ai autorităților locale: 800 din partea municipalităților, 2000 din partea comunelor și 500 de noi aleși locali (primari, viceprimari și consilieri locali), organizarea de vizite de studiu în Norvegia, înființarea unui centru de informare e-TIC, dezvoltarea de ghiduri de bune practici.

Detalii aferente proiectului le puteti accesa pe https://e-tic.ro/

Obiectivele specifice ale proiectului:

Pe parcursul derulării acestui proiect, 2800 de reprezentanți ai comunelor și municipiilor din România (2000 de la comune și 800 de la municipii), dar și alți 500 nou - aleși locali (primari, viceprimari și consilieri locali) vor fi instruiți în cele patru domenii de interes: conflict de interese, incompatibilități, transparență decizională și integritate. Pe parcursul celor trei ani de implementare a programului, ACoR va organiza 80 de evenimente la care vor participa câte un ales local și câte un funcționar public din o mie de comune. Alte 41 de sesiuni de instruire vor fi organizate de AMR la care vor fi invitați să participe reprezentanți ai administrației publice locale din 103 municipii, dar și din cele șase sectoare ale Capitalei.

De asemenea, 8 inițiative pilot vor fi dedicate noilor aleși locali în timpul cărora instruirea se va concentra asupra prezentării informațiilor cu privire la complexitatea activităților din domeniul administrației locale. În timpul programului, reprezentanți ai autorităților locale din Republica Moldova vor fi invitați să participe la un atelier de lucru unde vor avea posibilitatea să consulte realizările proiectului. În paralel, membrii ACoR și AMR vor avea acces la un centru de informare online (www.e-tic.ro) care va furniza informații actualizate despre legislația în domeniul conflictelor de interese, integritate, transparență decizională și incompatibilități. Serviciul de asistență online va avea un sistem de avertizare în timp real, care va trimite informații actualizate în cele patru domenii de interes, cu privire la modificările din cadrul legislației. Acest instrument va fi utilizat și după încheierea sesiunilor de instruire pentru a menține sustenabilitatea proiectului.

Proiectul oferă o oportunitate deosebită de întărire a relațiilor bilaterale dintre România și Norvegia, prin dezvoltarea schimburilor de experiență și promovarea modelelor de bună practică în domeniile: transparență, etică, incompatibilitate și conflict de interese. În acest sens vor fi organizate vizite de studiu în Norvegia.

Perioada de implementare: 3 ani - 1 octombrie 2019 – 30 septembrie 2022

Valoarea totală a proiectului: 3.277.088,00 Euro

Inițiativa își propune să acționeze pe patru domenii:

I. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

  • la nivel local, prin procese de consultare a cetățenilor în privința măsurilor luate de administrația publică locală care îi afectează în mod direct, dar și o mai mare participare a cetățenilor la viața comunității prin asimilarea unor concepte de bază ale culturii civice.

II. ETICĂ ORGANIZAȚIONALĂ

  • asumată de factorii de decizie din instituțiile administrației publice locale prin exemple de bună practică din spațiul European (Norvegia);

III. INCOMPATIBILITATE

  • de la concept legislativ la felul în care trebuie să aplicăm normele legislative în așa fel încât aleșii locali și funcționarii publici să nu mai fie subiecții unor astfel de anchete.

IV. CONFLICT DE INTERESE

  • noțiuni legislative explicate având în vedere mai ales evitarea din timp a unor astfel de situații prin identificarea precoce a riscurilor ce pot apărea în activitatea curentă a primăriilor.