Proiecte

Anunț selecție experți proiect POCA

Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu titlul „ Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,” ID 127462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

Mai multe detalii : Anunt selectie experti POCA ID 127462

 

 

Mai mult

Acte mai puține pentru împrumuturile solicitate de autorităţile locale

rn amr

Autoritățile locale ar putea obține credite mai ușor! Ca urmare a demersurilor Asociaţiei Municipiilor din România, Ministerul Finanţelor Publice a redactat un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (CAÎL).

Mai mult