Proiecte

ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE ACTUALIZARE, COMPLETARE SECȚIUNE SITE

ASOCIATIA MUNICIPIILOR DIN ROMANIA va invita sa participati la achizitia directa avand ca obiect  Servicii de actualizare, completare secțiune site in vederea realizarii Proiectului „Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice”, Codul SIPOCA/ MySMIS: 581/127462

Mai multe detalii pe : 

Anunt servicii actualizare website

Draft Contract

Mai mult

Anunț achiziție servicii de interpretariat si echipamente de traducere

ASOCIATIA MUN1CIPIILOR DIN ROMANIA va invita sa participati la achizitia directa avand ca obiect Servicii de interpretariat si echipamente de traducere in vederea realizarii Proiectului Imbunatatirea accesului si a calitatii serviciilor pentru cetateni - o administrate publica transparenta si responsabila”, cod PNP002.

Mai multe detalii pe  : ANUNT ACHIZITIE SERVICII DE INTERPRETARIAT SI ECHIPAMENTE DE TRADUCERE

Mai mult

Anunț selecție experți proiect POCA - Faza II

Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu titlul „ Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,” ID 127462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

Mai multe detalii : Anunt selectie experti tehnici POCA 127462-Faza 2

Mai mult

Anunț selecție experți proiect POCA - Faza I

Asociația Municipiilor din România angajează experți în vederea implementării proiectului cu titlul „ Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea și monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice,” ID 127462, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă

Mai multe detalii : Anunt selectie experti POCA ID 127462

 

 

Mai mult

Acte mai puține pentru împrumuturile solicitate de autorităţile locale

rn amr

Autoritățile locale ar putea obține credite mai ușor! Ca urmare a demersurilor Asociaţiei Municipiilor din România, Ministerul Finanţelor Publice a redactat un proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (CAÎL).

Mai mult