• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Comunicat de presa


Reuniunea Comitetului Director AMR din 10.02.2020

CD 10 februarie 2020 26
 

Luni, 10 februarie 2020, a avut loc la sediul Asociaţiei Municipiilor din România (AMR) reuniunea Comitetului Director. Invitat: Ioan Marcel BOLOŞ, Ministrul Fondurilor Europene.

Pe agenda întâlnirii s-au aflat următoarele subiecte:
1. Perspective de descentralizare a alocărilor naționale pentru dezvoltarea zonelor urbane în cadrul financiar 2021-2027.
2. Prioritățile legislative ale AMR pentru anul 2020.
3. Organizarea administrativ-teritorială a României. Evoluții și perspective.

În deschidere întâlnirii, președintele AMR, dl. Robert Negoiță a salutat prezența dlui ministru al fondurilor europene, în contextul în care România se află în proces de negociere cu Comisia Europeană privind documentele naționale de programare a finanțărilor din fonduri europene 2021-2027.  

„Experiența exercițiilor financiare anterioare a demonstrat că lipsa unei consultări ample cu autoritățile publice locale a determinat dificultăți în procesul de accesare al fondurilor europene, precum și necorelarea alocărilor financiare și domeniilor de intervenție cu nevoile locale specifice. De aceea, participarea activă a #AMR pentru elaborarea ghidurilor din viitorul exercițiu financiar și descentralizarea sunt câteva aspecte foarte importante.” a afirmat dl. Robert Negoiță

dl. Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a prezentat principalele prevederi ale ordonanțelor de urgență aprobate de Guvernul României în sprijinul creșterii eficienței utilizării fondurilor europene atât pentru actualul exercițiu financiar cât și pentru următoarea perioadă de programare, respectiv:
• descentralizarea managementului fondurilor europene structurale și de investiții, la nivel regional pentru perioada 2021 – 2027 (ADR-urile organizate, potrivit legii, vor îndeplini funcția de Autoritatea de Management la nivel regional pentru Programele Operaționale de Dezvoltare Regională);
• aprobarea Memorandumului de supracontractare a proiectelor aflate în lista de rezervă pentru axele prioritare 3, 4, 10 și 13 din cadrul POR, urmând ca în perioada următoare să se semneze contractele de finanțare aferente;
• includerea autorităților publice locale în calitate de beneficiari în cadrul Programului de Asistență Tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027.

Discuțiile au continuat cu prezentarea de către reprezentanții Băncii Mondiale a unui set de propuneri pentru abordarea privind dezvoltarea urbană sustenabilă pentru perioada de programare 2021-202, respectiv prezentarea a 4 scenarii de alocare a fondurilor pentru mobilitate urbană.

În cadrul ședinței, au fost dezbătute și principalele probleme întâmpinate de autoritățile publice locale în implementarea proiectelor cu finanțare europeană din actualul exercițiu financiar: întârzieri în semnarea contractelor de finanțare, lipsa fondurilor necesare pentru asigurarea contribuției proprii și a cotei de TVA aplicată contractelor în implementare, aplicarea de corecții financiare  fără a se ține cont și de punctul de vedere al structurii verificate/Beneficiarului și la o perioadă lungă de timp după implementarea contractelor.

Dl. Marcel Boloș a menționat că va face demersurile necesare pentru ca Autoritatea de Management POR să delege contractarea proiectelor din actual exercițiu financiar către ADR-uri pentru simplificarea procedurii de semnare a contractelor de finanțare și a subliniat importanța unui sistem de consultare permanent cu autoritățile publice locale în definirea următoarelor programe operaționale și a ghidurilor de finanțare.

Președintele AMR, dl Robert Sorin Negoiță a propus primarilor de municipii ca în perioada următoare, Asociația să facă mai multe demersuri de modificare a legislației în domenii precum digitalizare, urbanism / statutul arhitectului-șef de municipiu, luarea de măsuri în ceea ce privește parcarea autovehiculelor pe spațiul verde. Totodată, a propus realizarea unei platforme unice de autorizare în domeniul construcțiilor și activarea/ constituirea grupurilor de lucru la nivelul Guvernului si al principalelor ministere , așa cum s-a convenit la întâlnirea dintre conducerea AMR și oficialii Guvernului României.

În perioada următoare, primăriile de municipii vor transmite către AMR propunerile privind alocarea financiară pentru dezvoltare urbană, plecând de la scenariile elaborate de Banca Mondială, și prioritățile legislative pentru anul 2020, urmând ca acestea să fie supuse dezbaterii în Adunarea Generală viitoare.