• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Întâlnire cu ministrul de finanțe pentru elaborarea proiectului de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 2019

Miercuri, 17 iulie 2019, Robert Sorin Negoiță – Președintele AMR, Primarul Sectorului 3 București, Daniel Ștefan Drăgulin – Vicepreședinte AMR, Primarul municipiului Călărași și Antal Arpad Andras – Președintele Sucursalei AMR Centru, Primarul Municipiului Sfântu Gheorghe au participat la o întâlnire a structurilor asociative cu Eugen, Orlando Teodorovici – Viceprim-ministru, Ministrul finanțelor Publice, în vederea elaborării proiectului de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 2019.

În cadrul discuțiilor, dl Robert Negoiță a reiterat solicitarea AMR, ca la rectificarea bugetară din acest an să aibă în vedere alocarea către autoritățile publice locale a diferenței de 18,25% din impozitul pe venit colectat în primul trimestru al anului 2019.

Ministrul Eugen Teodorovici a informat că suma estimată de MFP, disponibilă pentru a fi repartizată către APL este 1,5 miliarde lei,variantele luate în calcul pentru repartizare fiind următoarele:

1. împărțirea conform formulei actuale din Legea Bugetului pentru toată suma aferentă diferenței de IV ianuarie-martie. În această variantă, un număr mare de UAT-uri nu și-ar asigura, în opinia MFP, necesarul pentru cheltuielile de funcționare;

2. împărțirea conform formulei actuale pentru suma aferentă lunii martie, iar suma aferentă lunilor ianuarie și februarie să fie împărțită UAT-urilor în funcție de situația gradului în care acestea își asigură necesarul de funcționare rezultat în urma analizelor financiare la șase luni. Și în acest caz rămân o serie de UAT-uri care nu își asigură cheltuielile de funcționare, dar numărul lor este mai mic;

3. împărțirea întregii sume care să asigure necesarul de funcționare estimat în urma analizelor financiare la șase luni. În acest fel, nu ar exista UAT care să nu își asigure până la sfârșitul anului cheltuielile de funcționare.

AMR, prin primarii de municipii prezenti , dl Daniel Ștefan Drăgulin și dl. Antal Arpad Andras, a susținut prima variantă, respectiv împărțirea după formula actuală, cu analiza situației în septembrie-octombrie și echilibrare la momentul respectiv.

Reprezentanții AMR au adus în discuție și problemele care ar trebui rezolvate privind sumele necesare pentru asistența socială până la sfârșitul anului și acoperirea cheltuielilor legate de susținerea sistemului de încălzire centralizată a unor municipii.
Totodată, reprezentanții structurilor asociative au susținut necesitatea modificării unor prevederi legislative, mai ales în domeniul protecției sociale și cofinanțarea de la nivel național a instituțiilor de cultură de la nivel local.

Având în vedere că opriniile exprimate nu au condus la un rezultat, în săptămâna 22-26 iulie va avea loc o nouă întâlnire în urma căreia să se adopte o hotărâre care să răspundă atât intereselor administrațiilor publice locale, cât și țintei de deficit pe care o are Guvernul în acest moment.