• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Dezbatere privind modalitatea de accesare a fondurilor europene de către municipii

DG Regio 2 iulie 20
 

Astăzi, 2 iulie 2019, la Casa Municipiilor, a avut loc o întâlnire de lucru cu dl. Carsten Rasmussen, șeful Unității pentru România, DG Regio, cu scopul de a identifica soluții de simplificare a procedurilor de accesare a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027.

La discuții au luat parte dl. Constantin Toma, primarul mun. Buzău, Ionuț Cioacă-viceprimarul mun. Giurgiu, Luiza Radu și Ionuț Trincă din partea AM POR, reprezentanții departamentelor de fonduri europene din cadrul primăriilor: București, Craiova, Cluj-Napoca, Constanța, Focșani, Ploiești, Hunedoara, Sibiu, Slobozia, Târgu-Jiu, Constantin Mitache - directorul general al AMR, experți ai Asociației.

Principala problemă discutată a fost modalitatea de accesare a fondurilor europene de către municipii, în acest sens existând două variante posibile:

 • realizarea unei planificări comune în așa numitele zone funcționale, cu o serie de localități din apropierea municipiului reședință de județ și dacă este cazul, în apropierea altor municipii din județele respective.
 • procedură identică cu cea din exercițiul financiar 2014-2020, respectiv pe alocări predefinite pentru fiecare municipiu în parte.

Cu această ocazie au fost prezentate cinci modalități de atragere a fondurilor europene după 2021, urmând a se stabili varianta finală până la sfârșitul acestui an:

 • Apeluri gestionate la nivel national între municipalități așa cum a fost stabilit în perioada de programare în curs pentru municipalități mai mici și municipii reședință de județ
 • Apeluri gestionate la nivel national, dar creșterea nivelului de flexibilitate și chiar încurajarea stabilirii de noi Zone Urbane Funcționale (FUA)
 • Luarea în considerare a Strategiei actuale de Dezvoltare Urbană , dar cu extinderea noilor domenii de eligibilitate.
 • Descentralizare-renunțarea la apelurile naționale:Planificarea și selecția la nivelul multi-municipal.
 • Descentralizare-renunțarea la apelurile naționale: Planificare descentralizată și selecție de proiecte într-o planificare sistematizată configurată

Toți participanții au fost de acord că, pentru a atrage cât mai mulți bani europeni, este nevoie de descentralizare, de anticiparea domeniilor strategice pentru fiecare municipiu și conceperea de proiecte înainte de demararea următorului exercițiu financiar.