• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Trei parcuri noi vor fi realizate în Cluj-Napoca

:

• Parc Bună Ziua - 7,8 ha

• Parc Zorilor - 1,2 ha

• Parc Est - 46,19 ha (inclusiv amenajarea malurilor pentru Lac 1, Lac 3, pârâu Becaș și legăturile aferente)

10 proiecte pentru parcuri/zone de agrement se află în derulare în acest moment în Cluj-Napoca și vizează o suprafață totală de 110 ha.

În cadrul ședinței de Consiliu Local de joi, 4 iulie, vor fi supuse spre aprobare studiile de oportunitate pentru amenajarea a 2 parcuri noi în municipiu: în cartierul Bună Ziua și în cartierul Zorilor. Având în vedere faptul că Parcul Est este prevăzut în Planul Urbanistic General, nu mai sunt necesare studiile de oportunitate și se va trece direct la realizarea Planului Urbanistic Zonal, a Studiului de Fezabilitate și a proiectului tehnic.

Primăria Cluj-Napoca a realizat studii de oportunitate pentru identificarea celor mai bune amplasamente în vederea amenajării de noi parcuri în cartiere. Pentru elaborarea studiilor de oportunitate, s-au analizat şi propus suprafeţe de teren de minimum un hectar care să corespundă amenajării unui parc, conform prevederilor în vigoare privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

Pentru cartierul Bună Ziua în cadrul studiului au fost identificate 6 posibile zone pentru amenajarea unui parc: - Zona „G. Moisil” - Zona „ K. Lajos” - Zona „M. Sorescu” - Zona „C. Negri – A. Graur” - Zona „St. Luchian – G.Constantinescu” - Zona „Becaș. În urma analizei comparative a zonelor, realizată pe baza urmărtoarelor criterii: aportul la cantitatea de spațiu verde, gradul de deservire, accesibilitate, costul investitiei și viabilitatea terenului, varianta recomandată de către proiectant este Zona Becaș. Pentru cartierul Zorilor, în cadrul studiul de oportunitate au fost identificate 3 zone pentru amenajarea unui parc: zona „Observatorului”, zona „ A. Gurghianu – G. Moisil”, Zona „G. Călinescu – T.Peter”.

În urma analizei comparative a acestora, varianta recomandată de proiectant ca fiind oportună amenajarii unui parc în cartierul Zorilor este zona străzii „Observator”. Pentru Parcul Est și Parcul Bună Ziua se va opta pentru organizarea concursurilor de soluții în vederea realizării obiectivelor, iar pentru Parcul Zorilor se va derula procedura standard.

Pe lângă aceste obiective de investiții, în municipiul Cluj-Napoca în acest moment se află în diferite faze de pregătire următoarele parcuri/baze de agrement: 1. Amenajare Malurile Someșului (7 ha) - Studiul de Fezabilitate aprobat, se lucrează la Proiectul Tehnic; 2. Baza Sportivă „La Terenuri” (4 ha) - P.U.Z. aprobat în comisia de urbanism, în faza de realizare a Studiului de Fezabilitate; 3. Parcul Feroviarilor (5,3 ha) - se lucrează la Studiul de Fezabilitate și la Proiectul Tehnic 4. Pădurea Clujenilor (21,3 ha) - Studiul de Fezabilitate aprobat, în acest moment sunt în evaluare oferte de licitație pentru proiectare și execuție; 5. Parcul Între Lacuri (1 ha) - contractul de proiecție și execuție semnat, se lucrează la proiectul tehnic și detalii de execuție; 6. Zona verde Cetățuia (10 ha) - urmează a fi semnat contractul pentru realizarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic cu câștigătorul concursului de soluții; 7. Parcul Armătura (6 ha) - Studiul de Fezabilitate aprobat, se lucrează la Proiectul Tehnic.