• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Reglementarea și administrarea spațiilor verzi urbane

principala
 

Asociația Municipiilor din România a găzduit miercuri, 3 aprilie, dezbaterea pe tema modificării și completării Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor. Cu această ocazie au fost prezentate demersurile AMR privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi urbane.

La eveniment au participat: Ciprian Lucian Roșca – secretar de stat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Radu Tiberiu Roca-vicepreședintele Agentiei Naționale pentru Protecția Mediului, prof.dr.arh. Marian Moiceanu – Rectorul Universității de Arhitectură, prof.dr.arh. Georgică Mitrache decanul Facultății de Arhitectură Universitatea de „Ion Mincu”, Andreea Necșulescu, prodecanul Facultății de Urbanism Arhitectură Universitatea de „Ion Mincu”, prof.univ.dr. Răzvan Ionuţ Teodorescu - prorectorul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, lect. dr. peisagist Elisabeta Dobrescu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai MDRAP, ai ANPM și experți ai municipiilor.


AMR a solicitat exceptarea de la aplicarea procentului a spatiilor verzi nou-create ca urmare a realizării unor lucrări de reconversie funcțională și reutilizare a unor terenuri și suprafețe degradate, cu caracteristici geografice și de mediu ostile, solicitare cu care toți participanții la discuții au fost de acord.
”Avem câteva prevederi legale care ne împiedică foarte mult în activitate. Un spațiu verde pentru a deveni atractiv necesită și locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, amenajare de luciu de apă. De cele mai multe ori, după ce am creat un comcept interesant ne dăm seama că nu îl putem aproba pentru că depășim pragul de 10%, a spus Robert Sorin Negoiță, președintele AMR, primarul Sectorului 3 București.
Ilie Bolojan, președintele executiv al AMR, primarul municipiului Oradea a susținut punctul de vedere al domnului Negoiță, punând accent pe impacul pe care îl are legislația asupra dezvoltării municipiilor: ”Trebuie să modificăm prevederea legală care ne limitează la acel 10% pentru spațiile noi pe care le facem în zone degradate. Toate primăriile reședință de județ au depus proiecte pentru finanțare pe bani europeni pe procente mai mari de 10%. În momentul în care MDRAP și autoritatea de management nu au un cadru legal ca să le accepte, pierdem bani europeni și oportunități iar cartiere din toate orașele din România care au zone degradate nu vor putea avea zone verzi.”
În cadrul ședinței s-a convenit ca în perioada următoare AMR șă centralizeze punctele de vedere ale specialiștilor în domeniu și să urmărească în continuare proiectul de Lege pentru modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor pentru a interveni acolo unde este necesar.