• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


”Regiunea europeană întreprinzătoare” - REI – Ediția 2020

Comitetul European al Regiunilor (CoR) deschide sesiunea în vederea depunerii candidaturilor pentru premiul „Regiunea europeană întreprinzătoare” – REI, Ediția 2020. Prin această inițiativă, CoR dorește să identifice și să recompenseze regiunile UE care au o strategie antreprenorială de excepție și orientată către viitor, indiferent de dimensiunea, prosperitatea sau competențele specifice ale acestora.

Regiunile care prezintă cele mai credibile, mai marcante, mai puternic orientate către viitor și mai promiţătoare strategii politice vor fi distinse cu titlul „Regiunea europeană întreprinzătoare” (REI).

Titlul ”REI” a fost instituit de către Comitetul European al Regiunilor în parteneriat cu Comisia Europeană, cu susținerea Parlamentului European, a Comitetului Economic și Social European și a unor actori de nivel european, precum UEAPME (Uniunea Europeană a Artizanatului și a Întreprinderilor Mici și Mijlocii), Eurochambres (Asociația Camerelor de Comerț și Industrie din UE) și Social Economy Europe (Europa Economiei Sociale).

„Regiunile” sunt definite în sensul cel mai larg, cuprinzând comunități, comunități autonome, departamente, landuri, provincii, județe, zone metropolitane, orașe mari, precum și teritorii transfrontaliere cu personalitate juridică, cum ar fi GECT și euroregiunile.

Pentru a fi eligibilă, regiunea candidată trebuie să aibă competența politică necesară pentru a implementa o strategie cuprinzătoare în materie de politici, menită să integreze o parte sau toate principiile SBA.

Obiectivele acestei inițiative sunt de a contribui la punerea în aplicare a Small Business Act (SBA) în parteneriat și de a demonstra utilizarea optimă a fondurilor UE și a altor fonduri publice care vizează dezvoltarea unei politici antreprenoriale în regiunea respectivă.

În anul 2018, câștigătorii premiului au fost: Asturia (Spania), Gelderland (Țările de Jos) și Tesalia (Grecia).

Mai multe informații regăsiți la: https://cor.europa.eu/en/engage/Pages/european-entrepreneurial-region.aspx .