• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Noutati


Workshop regional, 14 – 15 februarie 2019, Giurgiu

Giurgiu 1
 

În perioada 14 – 15 februarie 2019, la Giurgiu, personalul autorităților publice locale din cadrul municipiilor: Alexandria, Călărași, Fetești, Giurgiu, Pitesti, Roșiorii de Vede, Slobozia, participă la Workshop regional „Medierea - soluție alternativă în litigiile dintre cetățean și administrația publică”, organizat în cadrul proiectului : „INFO-MEDIERE - relație eficientă administrație - cetățean folosind alternativa amiabilă și accesibilă a medierii în soluționarea litigiilor”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020.

Lucrările Workshop-ului au fost deschide de domnul Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu și președintele Sucursalei AMR Sud Muntenia: „Vreau să mulțumesc organizatorilor că au ales municipiul Giurgiu ca locație de organizare a acestui eveniment de prezentare a proiectului și să vă asigur că la nivelul nivelul administrației publice locale Giurgiu veți găsi mereu un partener de comunicare și colaborare. Consider că nu doar direcțiile juridice poate să îndeplinească partea de mediere, primarul trebuie să fie, în primul rând, un bun mediator între administrația publică și cetățean. ”

Workshop-ul are ca teme principale de discuție:

 • Principiile și avantajele aplicării medierii într-un litigiu dintre administrația publică și cetățeni.
 • Tipologia conflictelor în care medierea poate fi aplicată.
 • Provocări și soluții pentru ca medierea să funcționeze.

Practica medierii – rezolvarea amiabilă a litigiilor este insuficient cunoscută în România, iar proiectul își asumă rolul de creștere a nivelului de informare, în societatea românească, pe această temă. Medierea este o soluție și în ceea ce privește degrevarea instanțelor de judecată, acest deziderat fiind justificat prin date concrete, care arată că la nivelul anului 2017 se înregistraseră 249.218 de cauze noi intrate în instanțe la secțiile de contencios – administrativ, o creștere de 32% față de anul trecut. Înmulțirea situațiilor litigioase nu dezvoltă ci stagnează dezvoltarea în comunitățile locale din România cu un consum de resurse financiare și de timp care ar putea fi evitate inclusiv prin metoda medierii, cu instrumentele ei adaptate particularităților administrației publice locale.