• AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  Asociaţia Municipiilor din România (AMR) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică, înfiinţată pentru sprijinirea şi reprezentarea intereselor autorităţilor locale, la nivel naţional şi internaţional. Cuprinde toate cele 103 municipii şi sectoarele Municipiului Bucureşti.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR este un partener instituţional implicat activ în relaţia cu autorităţile centrale, pentru elaborarea legislaţiei specifice autorităţilor locale, dar şi al confederaţilor sindicale naţionale reprezentative la nivelul funcţionarilor publici.
 • AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR - Asociaţia Municipiilor din România

  AMR Bruxelles este un birou de reprezentare pe lângă instituţiile Uniunii Europene. Rolul său este de a înlesni dialogul dintre municipiile membre şi instituţiile UE şi de a reprezenta interesul AMR în elaborarea şi implementarea politicilor Uniunii. AMR Bruxelles oferă, totodată, asistenţă membrilor Asociaţiei din delegaţia României la CoR al UE.

Intalnire de Lucru


Întâlnire de lucru pe tema noului proiect al “Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor”

AMR 1
 

Miercuri, 14 februarie 2018, la sediul AMR a avut loc o întâlnire de lucru pe tema noului proiect al “Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construire și desființare a construcțiilor”.

La reuniune au participat: dl Robert Negoiță - Președintele AMR, dna Sirma Caraman – Secretar de Stat MDRAP, Lucian Roșca – Secretar de Stat MDRAP, Diana Țenea – Director MDRAP, arhitecți-șefi și șefi ai serviciilor de urbanism din municipiile: Alexandria, Bistrița, Bacău, Brașov, București, Sector 2, Sector 5, Călărași, Câmpina, Craiova, Focșani, Galați, Giurgiu, Vaslui, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Slobozia, Sfântu Gheorghe, Satu Mare, Tecuci.

În cadrul întâlnirii au fost dezbătute propunerile municipiilor de modificare a Legii, punându-se accent pe corelarea dintre cadastru, actualizare topografică și extras de carte funciară, responsabilitatea celor care semnează documente și stabilirea clară, prin lege, a atribuțiilor pe care le au arhitecții si urbaniștii din primării.Printre subiectele abordate s-au numărat lipsa profesioniștilor în domeniu, multitudinea responsabilităților care le revin precum și introducerea în legislație a procedurilor pentru eliberarea documentelor on-line.Reprezentanții MDRAP și-au arătat susținerea pentru demersurile AMR și au exprimat convingerea că legislația se va îmbunătăți cu sprijinul specialiștilor care lucrează în administrația publică locală.Ca urmare a acestei reuniuni, municipiile membre vor transmite la AMR puncte de vedere concrete pe texul de lege, urmând ca acestea să fie transmise către MDRAP sub forma unei propuneri unitare de modificare și îmbunătățire a proiectului de lege.