AMR

Romanian Municipalities Association

founder of Romanian Federation of Local Authorities

RomânăRevenire la Limba Romana
FrançaisFrançais

May 29th, 2016

© Copyright AMR 2004-2016 All rights reserved
Site team | terms and conditions
Webpage developed with the financial support from the US Government through the U.S. Agency for International Development within GRASP programme.
Calendar
May 2016
 M  T  W  T  F  S  S 
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Funding opportunities
Deadlines for funding opportunities
ECRIN
INTERREG IVC

URBACT

European Union

Ecoinovare ECREIN+


SEDL

SEDL
ANUNTMay 26th 2016

Asociatia Municipiilor din Romania a initiat procedura de achizitie publica pentru reabilitarea si consolidarea sediului, monument istoric, in care asociatia isi va desfasura activitatea. In acest sens S.E.A.P. a acceptat publicarea invitatiei de participare nr. 388515/19.05.2016 , avand ca obiect “Reabilitare, consolidare si schimbare de functiune a imobilului situat in strada Matei Basarab, nr. 63'. Procedura - cerere de oferte se desfasoara online, operatorii economici avand posibilitatea de a depune ofertele in S.E.A.P. pana la data de 6 iunie 2016, ora 15:00.

AMR

Notificare schimbare adresa postalaMay 11th 2016

 

Vă informăm că, începând cu data de 4 mai a.c., sediul social al Asociației Municipiilor din România este:

- Str. Matei Basarab nr. 63, Sector 3, București, cod postal 030672.

Vă rugăm ca începând cu această dată, toată corespondența să fie transmisă la adresa susmenționată.

Celelalte date de contact sunt:

-          Mail: amr@amr.ro

-          Telefon: 021 312 36 75 ; 021 311 34 91

-          Fax: 031 102 35 72

amr

Comunicat de presa privind intalnirea de lucru pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale Busteni , 5-7 mai 2016May 10th 2016

Asociația Municipiilor din România a organizat și a participat în perioada 5-7 mai 2016, în localitatea Bușteni, la  întâlnirea grupului de lucru care are drept scop modificarea  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. La întâlnire au participat :

 • Sirma Caraman, Secretar de Stat - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) ;
 • Daniel Marinescu, Director General în cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) ;
 • Diana Moldovan, Director în cadrul Ministerului Finanțelor Publice ;
 • Ionel Chiriță, Președinte executiv Asociația Orașelor din România (A.O.R.) ;
 • Mateescu Valeria , Director Economic Asociația Municipiilor din România ;
 • Mariana Cuibuș, Director economic Primăria Municipiului Zalău ;
 • Nadia Haș, Director Executiv Primăria Municipiului Oradea ;
 • Ioana Trandafir, șef serviciu economic Primăria Municipiului Drăgășani ;
 • Geanina Bulmaga, Director executiv Primăria Municipiului Botoșani ;
 • Aurelia Popa, Director executiv adjunct Primăria Municipiului Hunedoara ;
 • Mândru Floricica, șef serviciu economic, Primăria Orașului Isaccea ;
 • Radu Mihaela Alexandra, consilier juridic Primăria Orașului Mioveni ;
 • Mihai Larisa Elena, Administrator Public Primăria Orașului Amara.

 

Dna  Secretar de Stat Sirma Caraman a deschis ședința  adresând cuvântul de bun venit și menționând faptul că modificarile la  Legea 273/2006, în totalitatea lor, sunt de interesul administrației publice locale, în special în ceea ce privește art. 32 și 33 din lege, referitoare la alocarea cotelor din impozitul pe venit și la echilibrarea bugetelor locale. Aceste două articole fiind de importanță majoră pentru administrația publică locală, dna Sirma Caraman a precizat că se va face o dicuție separată numai pe acestea . La acest punct, AMR a insistat ca în propuneri să fie trecută pentru art. 32 următoarea modificare, susținută de AMR prin mai multe intervenții :

« (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:

a) 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

b) 13% la bugetul local al judeţului;

c) 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului.

2) În execuţie, cota de 22%  se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) - (5).

(61) Direcţiile generale ale finanţelor publice regionale/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, respectiv a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, au obligaţia de a transmite lunar uat-lor/subdiviziunilor, până la data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia încasărilor impozitului pe venit, pe total UAT/subdiviziune respectiv detaliat pe fiecare contribuabil;

(10) In termen de 60 zile de la sesizarea prevăzută la alin. (9) organul fiscal al statului are obligaţia să informeze asupra constatărilor şi măsurilor impuse. »

În rezumatul acestui articol, AMR a insistat pentru revenirea la cotele inițiale de alocare din impozitul pe venit și la transparentizarea încasărilor și alocărilor de cote  din impozitul pe venit astfel încât uat-urile/subdiviziunile să cunoască întreaga sumă încasată din impozitul pe veniturile realizate pe teritoriul lor și cât le revine lunar din această sumă. A insistat de asemenea și pentru introducerea punctului (10), respectiv obligarea organului fiscal să trimită primarului măsurile luate în urma sesizărilor acestuia în legatură cu nedeclararea /neînregistrarea sediilor secundare sau a punctelor de lucru de către firme/instituții.

Fiecare articol din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale a fost discutat, reprezentanții AMR participând activ și venind cu propuneri și soluții care se regăsesc în modificările propuse.

amr

Comunicat de presaMay 09th 2016
Comunicat de presa

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia Comunelor din România (ACoR) au semnat cu Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului din România (CPISCR) Acordul-cadru de colaborare privind implementarea primului „Portal pentru publicarea actelor administrative ale autorităților publice locale din România” (Portal E-local).

Structurile asociative ale administraţiei publice locale au fost reprezentate de dl. Robert Sorin NEGOIŢĂ, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, dl. Cornel NANU, Vicepreşedinte al ACoR, Primarul Comunei Cornu şi dl. Victor MORARU, Vicepreşedinte al AOR, Primarul Oraşului Amara, iar Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului din România a fost reprezentată de dl. Nicolae BADEA, Preşedinte. Din partea Guvernului României, au participat dna. Sirma CARAMAN, Secretar de stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi dl. Adrian BĂDILĂ, Secretar de stat Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

Prin acest Acord se urmăreşte colaborarea dintre părțile semnatare în scopul susţinerii dezvoltării activităților acestora, în sprijinul comunităților locale.

Părțile vor contribui la realizarea și implementarea proiectului de interes local și național ce constă în conceperea, testarea și implementarea primului „Portal pentru publicarea actelor administrative ale autorităților publice locale din România” (Portal E-local), în folosul comunităților locale și întăririi prerogativelor autorităților publice locale din România, conferite de legislația în vigoare.

Toate informațiile furnizate de portal sunt gratuite pentru AMR, AOR, ACoR și pentru membrii acestora. Arhitectura portalului E-local și conținutul lui vor fi realizate de CPISCR în acord cu structurile asociative partenere, AMR, AOR și ACoR, acestea furnizând toate informațiile necesare realizării portalului, cu respectarea legislației în vigoare.Parțile semnatare ale Acordului vor înființa canale de informare și de promovare a programelor și activitatilor comune pe care le desfășoară și vor face schimb de informații, în scopul eficientizării și transparentizarii activităților. De asemenea,vor organiza seminarii, expoziţii, conferinţe, în vederea implementării și promovării programelor ce sunt realizate în comun, precum şi a imaginii acestora, la nivelul întregii societăţi.

În cadrul evenimentului, AMR a semnat acorduri de colaborare cu:

-        Academia de Studii Economice din București (ASE), reprezentată de Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR – Rector şi de Prof. Univ. Dr. Marius PROFIROIU

-        Asociația Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), reprezentată de dl Radu ONOFREI – Preşedinte, şi Marian DOBRILĂ, Vicepreşedinte

-        HP Inc. România , reprezentată de dl. Mugur PANTAIA, Director general HP Inc. România şi dl Cristian GÂLMEANU, Director vânzări HP Inc România.

Prin încheierea celor trei acorduri se urmăreşte colaborarea organizaţiilor partenere în scopul susţinerii iniţiativelor şi acţiunilor comune, identificării unor formule clare de dezvoltare a unor Programe şi activităţi, cu rezultate la nivelul creșterii calității serviciilor publice furnizate cetățenilor.

AMR şi ASE Bucureşti recunosc rolul important pe care îl joacă formarea teoretică și practică a specialiștilor care lucrează în administrație și în menținerea unui dialog continuu și aplicat între mediul universitar şi cel al administrației. 

AMR şi ACRAFE    sustin valorificarea  cunoştinţelor şi experienţei dobândite de firmele de consultanţă şi autoritățile publice locale beneficiare de finanțări din fonduri europene,structurarea acestor informaţii și diseminarea lor în rândul actorilor semnificativi implicaţi în gestiunea fondurilor europene şi elaborarea de propuneri fezabile pentru eficientizarea absorbţiei fondurilor europene.

AMR şi HP Inc. Romania,in contextul creșterii accelerate a populației urbane, în condițiiile în care orașele se dovedesc a fi principalele motoare de dezvoltare economică ,îsi propun să identifice împreună cele mai bune soluţii pentru a permite dezvoltarea serviciilor publice de interes general, dar si din domeniul educatiei si al asistentei sociale .

 

Biroul de presă al AMR

AMR

Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și Academia de Studii Economice BucureștiMay 09th 2016
Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și Academia de Studii Economice București

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR),reprezentată de dl. Robert Sorin NEGOIŢĂ, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a semnat un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice din București (ASE), reprezentată de Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR – Rector şi de Prof. Univ. Dr. Marius PROFIROIU, Prorector.

AMR şi ASE Bucureşti recunosc rolul important pe care îl joacă formarea teoretică și practică a specialiștilor care lucrează în administrație și în menținerea unui dialog continuu și aplicat între mediul universitar şi cel al administrației.

AMR

Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și ACRAFEMay 09th 2016
Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și ACRAFE

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR),reprezentată de dl. Robert Sorin NEGOIŢĂ, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a semnat un acord de colaborare cu Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), reprezentată de dl Radu ONOFREI – Preşedinte, şi Marian DOBRILĂ, Vicepreşedinte.

AMR şi ACRAFE sustin valorificarea  cunoştinţelor şi experienţei dobândite de firmele de consultanţă şi autoritățile publice locale beneficiare de finanțări din fonduri europene,structurarea acestor informaţii și diseminarea lor în rândul actorilor semnificativi implicaţi în gestiunea fondurilor europene şi elaborarea de propuneri fezabile pentru eficientizarea absorbţiei fondurilor europene.

AMR

Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și HP Inc. RomaniaMay 09th 2016
Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și HP Inc. Romania

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR),reprezentată de dl. Robert Sorin NEGOIŢĂ, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a semnat un acord de colaborare cu HP Inc. Romania , reprezentată de dl. Mugur PANTAIA, Director general HP Inc. România şi dl Cristian GÂLMEANU, Director vânzări HP Inc. România.

AMR şi HP Inc. Romania , în contextul creșterii accelerate a populației urbane, în condițiile în care orașele se dovedesc a fi principalele motoare de dezvoltare economică, își propun să identifice împreună cele mai bune soluţii pentru a permite dezvoltarea serviciilor publice de interes general, dar și din domeniul educației și al asistenței sociale.

AMR

Semnare acorduri de colaborareMay 08th 2016

Luni, 9 mai 2016, începând cu ora 12:00, în București, Bd. Mircea Vodă nr. 5, Sector 3, in prezenta dlui Vasile Dancu, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va avea loc semnarea acordului  de colaborare între Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR) și Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului din România ,privind implementarea primului „Portal pentru publicarea actelor administrative ale autorităților publice locale din România” (Portal E-local), destinat creșterii transparenței în administrația publică.

Asociatia Municipiilor din Romania ( AMR) , va semna protocoale de colaborare si cu:
• Academia de Studii Economice din București (ASE)
• Asociația Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE)
• HP Inc. Romania

La eveniment vor participa:

• Robert Sorin NEGOIȚĂ, Președinte AMR, Primarul Sectorului 3, București
• Emil DRĂGHICI, Președinte ACoR, Primarul comunei Vulcana-Băi
• Ionel CHIRIȚĂ, Președinte executiv AOR
• Nicolae BADEA, Președinte Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului din România
• Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR, Rectorul Academiei de Studii Economice din București
• Radu ONOFREI, Președinte ACRAFE
• Mugur PANTAIA, Director General HP Inc Romania SRL

AMR

Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România – 4 aprilie 2016April 06th 2016

Mesajul transmis de Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu ocazia lucrărilor Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România AICI

AMR

Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România – 4 aprilie 2016April 05th 2016

Luni, 4 aprilie 2016, a avut loc la Bucureşti, reuniunea Adunării Generale a Asociaţiei Municipiilor din România – AMR.

La eveniment au participat: dl Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu - Președintele Senatului României, dl. Dacian Cioloş – Prim-ministrul României, dl Vasile DÎNCU–Viceprim–ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), dna. Aura Răducu – Ministrul Fondurilor Europene (MFE), dl. Marius Bostan – Ministrul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională (MCSI), dna. Violeta ALEXANDRU – Ministrul pentru Consultare Publica si  Dialog Civic (MCPDC), dl Dan  Mihalache – Consilier prezidenţial, dl Attila Cseke – Deputat.De asemenea, la reuniunea membrilor AMR au luat parte şi partenerii Asociaţiei: Fundaţia CAESAR, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România (ANEVAR), Asociaţia pentru Implementarea Democraţiei,Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene.

Invitatul de onoare al AMR la Adunarea Generală a fost dl Dorin Chirtoacă, Primarul Municipiului Chişinău.  Lucrările Adunării Generale au fost deschise de dl Robert Sorin Negoiţă – Preşedintele AMR,Primarul Sectorului 3 al Municipiului București, care a vorbit despre obiectivul pe care Asociaţia şi l-a propus,  o administraţie performantă şi fără corupţie. „Este foarte important să găsim acele mijloace pentru a ne atinge obiectivele. AMR încearcă să facă toate demersurile în relaţie de colaborare atât cu autorităţile publice cât şi cu membrii săi. Avem o serie de modificări şi iniţiative legislative referitoare la viziunea AMR.”

Dl Ilie Bolojan-  Preşedintele executiv al AMR, Primarul Municipiului Oradea, şi-a exprimat rezerva că în acest an electoral se vor adopta pachete de legi importante care să aşeze sistemul administrativ din România și consideră că este nevoie rapid de hotărâri de guvern care să rezolve problemele din sistemul administrativ.

Dl. Gheorghe Falcă - Prim-vicepreşedinte AMR, Primarul Municipiului Arad,  a afirmat că "România este cea mai centralizată ţară din Uniunea Europeană. Cerinţa AMR pentru Guvern este să se producă descentralizarea prin legi şi hotărâri de guvern. Trebuie să transferăm atribuţii în special în dezvoltarea economică. Domnia sa a amintit şi despre problema statutului primarului, exemplificând că primarii din România sunt singurii din Europa care primesc amenzi.

Dl Dorin Chirtoacă, Primarul Municipiului Chişinău, a vorbit despre relaţiile foarte bune dintre administraţia publică din România şi cea din republica Moldova.

Dl Călin Popescu Tăriceanu, Președintele Senatului, a transmis primarilor de municipii că o dezvoltare uniformă a administraţiei publice în România presupune atât o dezvoltare a administraţiei centrale dar şi o consolidare a instituţiilor locale. AMR trebuie să devină un partener de dialog al Parlamentului şi Guvernului pentru suţinerea intereselor locale.

În cadrul şedinţei au fost discutate probleme cu care se confruntă administraţia publică locală din România, AMR aducând în atenţia celor prezenţi căteva propuneri referitoare la:

-       Modificarea prevederilor referitoare la statutul funcţionarilor publici

-       Statutul aleşilor locali

-       Finanţele publice locale – alocarea resurselor financiare către administraţia publică locaă

-       Salarizarea personalului plătiti din fonduri publice şi salarizarea primarilor

-   Reglementarea modului de realizare a achiziţiilor publice, achiziţiilor sectoriale, concesiunilor de lucrări şi de servicii

-       Organizarea şi funcţionarea poliţiei locale

-       Reglementarea procedurilor de ridicare a vehiculelor staţionate/oprite neregulamentar

-       Atragerea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020

-       Gestionarea câinilor fără stăpân

-       Reluarea activităţii Consiliului Economic şi Social.

În intervenţia domniei sale, dl dacian Cioloş a vorbit despre intenţia Guvernului de a reforma administrația în general şi totodată de a defini mai clar statutul funcționarului public. Executivul are în vedere şi o definire mai clară a responsabilităților administrației publice centrale, a ministerelor şi finalizarea procesului de descentralizare.

Un alt punct abordat de Primul Ministru a fost acela al elaborării Codului Administrativ și a Codului de Procedură Administrativă care să clarifice multe dintre problemele ridicate de primarii de municipii. De asemenea, Primul Ministru a vorbit şi despre politicile de dezvoltare teritorială, menţionând că „acolo unde anumite zone s-au dezvoltat, aceasta nu s-a întâmplat numai datorită intervenției statului sau modului cum au fost coordonate anumite politici de dezvoltare economică de la nivel central, ci mai ales rezultatele au depins de modul cum aleșii locali au ştiut să-şi valorifice un potențial de dezvoltareʺ.

La rândul său, dl Vasile Dâncu, Viceprim–ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, a vorbit despre stadiul în care se află elaborarea Codului Administrativ care va fi gata în toamna acestui an. În ceea ce priveşte salarizarea personalului din administraţia publică locală, Viceprim–ministrul a informat că una dintre probleme este modul în care putem avea un raport optim între salariile de vârf și cele de bază. Salariile cele mai de jos trebuie să aibă un calendar de creștere pe patru ani. „În acest moment piramida salariaților bugetari este una inversată, de aceea vom crea și un alt tip de recrutare în funcția publică. Lucrăm acum la organizarea unui concurs național pentru specialiști ca să creăm o bază, apoi din aceasta bază să facem selecția, în funcție de competențe și abilități."

Totodată, dl Vasile Dâncu i-a informat pe cei prezenţi că în ceea ce priveşte POR 2014-2020, în luna aprilie va fi lansat și apelul pentru microîntreprinderi, iar până în iunie vor fi lansate în consultare publică următoarele ghiduri. În trimestrul trei, vor avea loc avea lansări pentru POCA.

 

AMR

Back

INTERREG IVC

SEAP +Municipal aniversary
AMR is working on a database that will include municipal aniversaries. Untill now the following municipalities already sent a response: Baia Mare, Caracal, Deva, Iasi, Lugoj, Miercurea-Ciuc, Oradea, Radauti, Resita, Targoviste, Tirgu-Mures, Vatra Dornei, Vulcan, Zalau