AMR

Asociaţia Municipiilor din România

membru fondator al Federaţiei Autorităţilor Locale

EnglishChange to English
FrançaisFrançais

23 Iulie 2016

© Copyright AMR 2004-2016 Toate drepturile rezervate
Echipă site | Termeni de utilizare
Pagina realizata cu suport financiar din partea guvernului Statelor Unite
prin Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala (USAID) in cadrul programului GRASP.
Calendar
Iulie 2016
 L  M  M  J  V  S  D 
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Oportunitati de finantare
Termene limita finantari pentru municipii
ECRIN
INTERREG IVC

URBACT

European Union

Ecoinovare ECREIN+


SEDL

SEDL
Comunicat de presă22 Iunie 2016

Grupul de Presă BURSA organizează a VIII-a ediţie a Conferinţei Fondurile Europene, sub genericul "Absorbţia finanţărilor europene - şansă de modernizare pentru România”, Asociaţia Municipiilor din România fiind partener în cadrul acestui eveniment.

Conferinţa se va desfăşura în data de 30 iunie 2016, începând cu orele 9.30 în Aula Costin Murgescu, din cadrul Institutului Bancar Român, intrarea A, str. Negru Vodă nr. 3, Bucureşti.

Pentru mai multe detalii accesaţi linkul http://www.bursa.ro/finantare-europeana-2016/ iar pentru formularul de înscriere pentru membrii Asociaţiei Municipiilor din România şi Programul Orientativ al Conferinţei, precum şi alte detalii accesaţi banner-ul everimentului postat pe pagina noastră, în partea din stânga sus.

Formularul de participare, vă rugăm să îl trimiteţi completat la adresa de e-mail: marketing@bursa.ro

AMR

Zilele Dezvoltării Europene 2016 (EDD)15 Iunie 2016

Miercuri, 15 iunie 2016, la Bruxelles Asociaţia Europeană pentru Democraţie Locală - ALDA organizează în cadrul Proiectului LADDER, Atelierul de lucru „Stabilirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă: Realizarea Agendei de dezvoltare globală”.

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) vor intra în faza de implementare ceea ce necesită un număr de acţiuni, inclusiv planuri de acţiune pentru dezvoltare, monitorizare şi asumare.

Este crucială implicarea tuturor acţionarilor locali în spirala cvadruplă (sectorul public şi privat, academic şi societatea civilă), împreună cu cetăţenii. Creşterea conştientizării şi crearea unui angajament pentru dezvoltare sunt esenţiale. 

Proiectul LADDER este un exemplu de bună practică. El demonstrează că autorităţile locale şi societatea civilă lucrează la nivel local, acţionează ca multiplicatori şi poate crea schimbarea în sensul îmbunătăţirii vieţii cetăţenilor.

Această sesiune se va adresa implementării ODD-urilor dintr-o perspectivă locală folosind abordarea factorilor de interes de la nivel local cu implicarea tuturor actorilor relevanţi şi discutarea oportunităţilor şi provocărilor. Cu ocazia atelierului de lucru se are în vedere stimularea unor discuţii de specialitate. Atelierul de lucru va fi moderat de Antonella Valmorbida, Secretar General al ALDA. Printre participanţii la paneluri: Jacopo Barbati, Membru al Comitetului Director al instituţiei Young European Federalists Europe; Fabio Masini, Profesor la Universitatea din Roma; Abbas Sbeity, reprezentând Young Leader – Inclusive, Sustainable and Resilient Cities din Liban; Gemma Aguado, Analist Programe UNDP ART, Naţiunile Unite pentru Dezvoltare.

Detalii: http://www.ladder-project.eu

AMR

Comunicat de Presa privind Poziția Asociației Municipiilor din România față de proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare03 Iunie 2016

          Având în vedere că Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice nu a îndeplinit obligația  ce îi revine conform art. 3 din HG nr. 521/2005privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative și nu a realizat consultarea structurilor asociative ale administrației publice locale, pe marginea proiectului  de OUG pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare și nici nu a dat curs solicitării noastre, facute încă din data de 20 aprilie 2016, de a demara consultări cu structurile asociative, pe această temă,

        Ținând cont de  obligația legală pe care o  au autorităţile administraţiei publice centrale de a consulta, înainte de adoptarea oricărei decizii, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale, în toate problemele care le privesc în mod direct, facem următoarele precizări :

     Actualul proiect de ordonanță de urgență adâncește și mai mult diferențele existente între diversele categorii de bugetari, precum și dintre salariații din administrația publică locală și cea centrală, de natură să accelereze și mai mult procesul de migrație dinspre administrația publică locală spre cea centrală.

 1.     Asociația Municipiilor din România a solicitat încă de la instalare, Guvernului,  modificarea actelor normative în domeniul salarizării personalului plătit din fonduri publice, în sensul stabilirii unui sistem unic și echilibrat de salarizare a personalului bugetar, pentru stoparea deprofesionalizării administrației publice locale.
 2.     Constatăm ca proiectul de OUG transmis spre avizare ministerelor a suferit numeroase modificări față de proiectul aflat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Muncii Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
 3.    Luăm act de faptul că Guvernul României a găsit resursele finaciare pentru corectarea discrepanțelor salariale din sistemul de sănatate, învățământ, ministere, diverse agenții, magistrați, funcționari publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, etc, dar ne exprimăm consternarea în privința faptului că personalul din administrația publică locală a fost ignorat și de această dată.
 4.     Proiectul nu rezolvă actuala problemă a acordării unui salariu mai ridicat pentru personalul debutant (ca urmare a creșterii salariului minim la 1250 lei), față de funcții publice specifice gradului profesional principal. În prezent salariile la nivelul instituţiei publice nu sunt diferenţiate în funcţie de studiile absolvite, vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor pentru funcţii specifice personalului administrativ (îngrijitor, curier), funcţii care necesită studii medii şi respectiv studii superioare (grad profesional debutant, asistent si principal – mergând până la gradaţia 3).
 5.      La nivel de UAT există instituţii subordonate ordonatorului principal de credite/consiliilor locale, ai căror angajaţi sunt salarizaţi la un nivel mult mai ridicat decât angajaţii instituţiei publice care le coordonează şi gestionează sistemul de salarizare, conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 284/2010. Formularea art. 3^1 alin. (1) din proiectul de OUG nu rezolvă și această situație.
 6.     Ținând cont de faptul ca salariile functionarilor publici si personalului contractual din administrația publica locală sunt mai mici decât ale celor din administratia publică centrală, majoritatea angajatilor din administratia publica locala avand venituri salariale brute apropiate ca valoare sau chiar egale cu salariul minim brut pe tara (1.250 lei de la 01 mai 2016), solicităm găsirea unei formule pentru alinierea salariilor acordate în administrația publică locală la cele din administrația centrală, prin raportarea primelor la cele din urmă, după o formulă similară celei propuse la art. 3^6 alin. (1) și (2) pentru personalul din aparatul propriu al ministerelor și din serviciile deconcentrate ale acestora.

 

         Față de acestea, solicităm o raportare a salariilor din administrația publică locală ca procent similar cu cel de la art. 3^6 alin (2) din proiectul de OUG,  de cel puțin 50% față de salariile de bază acordate în cadrul SGG, precum și completarea punctului 3 din proiectul de OUG, prin introducerea alin. (2^5) cu următoarea formulare: „Prin excepție de la prevederile alin. (1), începând cu 1 iulie 2016, pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul administrației publice locale, ordonatorii principali de credite pot acorda premii anuale, semestriale și trimestriale în limita a 2% din cheltuielile bugetului local cu salariile  aferente personalului prevăzut în statul de funcţii, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Sumele neutilizate în cursul unui trimestru pot fi pot fi utilizate în perioadele următoare, în cadrul aceluiaşi an bugetar”,  făcând posibilă astfel acordarea premii pentru personalul bugetar din administrația publică locală.

AMR

ANUNT26 Mai 2016

Asociatia Municipiilor din Romania a initiat procedura de achizitie publica pentru reabilitarea si consolidarea sediului, monument istoric, in care asociatia isi va desfasura activitatea. In acest sens S.E.A.P. a acceptat publicarea invitatiei de participare nr. 388515/19.05.2016 , avand ca obiect “Reabilitare, consolidare si schimbare de functiune a imobilului situat in strada Matei Basarab, nr. 63'. Procedura - cerere de oferte se desfasoara online, operatorii economici avand posibilitatea de a depune ofertele in S.E.A.P. pana la data de 6 iunie 2016, ora 15:00.

AMR

Notificare schimbare adresa postala11 Mai 2016

 

Vă informăm că, începând cu data de 4 mai a.c., sediul social al Asociației Municipiilor din România este:

- Str. Matei Basarab nr. 63, Sector 3, București, cod postal 030672.

Vă rugăm ca începând cu această dată, toată corespondența să fie transmisă la adresa susmenționată.

Celelalte date de contact sunt:

-          Mail: amr@amr.ro

-          Telefon: 021 312 36 75 ; 021 311 34 91

-          Fax: 031 102 35 72

amr

Comunicat de presa privind intalnirea de lucru pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale Busteni , 5-7 mai 201610 Mai 2016

Asociația Municipiilor din România a organizat și a participat în perioada 5-7 mai 2016, în localitatea Bușteni, la  întâlnirea grupului de lucru care are drept scop modificarea  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. La întâlnire au participat :

 • Sirma Caraman, Secretar de Stat - Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) ;
 • Daniel Marinescu, Director General în cadrul Ministerului Finanțelor Publice (MFP) ;
 • Diana Moldovan, Director în cadrul Ministerului Finanțelor Publice ;
 • Ionel Chiriță, Președinte executiv Asociația Orașelor din România (A.O.R.) ;
 • Mateescu Valeria , Director Economic Asociația Municipiilor din România ;
 • Mariana Cuibuș, Director economic Primăria Municipiului Zalău ;
 • Nadia Haș, Director Executiv Primăria Municipiului Oradea ;
 • Ioana Trandafir, șef serviciu economic Primăria Municipiului Drăgășani ;
 • Geanina Bulmaga, Director executiv Primăria Municipiului Botoșani ;
 • Aurelia Popa, Director executiv adjunct Primăria Municipiului Hunedoara ;
 • Mândru Floricica, șef serviciu economic, Primăria Orașului Isaccea ;
 • Radu Mihaela Alexandra, consilier juridic Primăria Orașului Mioveni ;
 • Mihai Larisa Elena, Administrator Public Primăria Orașului Amara.

 

Dna  Secretar de Stat Sirma Caraman a deschis ședința  adresând cuvântul de bun venit și menționând faptul că modificarile la  Legea 273/2006, în totalitatea lor, sunt de interesul administrației publice locale, în special în ceea ce privește art. 32 și 33 din lege, referitoare la alocarea cotelor din impozitul pe venit și la echilibrarea bugetelor locale. Aceste două articole fiind de importanță majoră pentru administrația publică locală, dna Sirma Caraman a precizat că se va face o dicuție separată numai pe acestea . La acest punct, AMR a insistat ca în propuneri să fie trecută pentru art. 32 următoarea modificare, susținută de AMR prin mai multe intervenții :

« (1) Din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepţia impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs, o cotă de:

a) 47% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;

b) 13% la bugetul local al judeţului;

c) 22% într-un cont distinct, deschis pe seama direcţiei generale a finanţelor publice judeţene la trezoreria municipiului reşedinţă de judeţ, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului.

2) În execuţie, cota de 22%  se alocă de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, în termenul prevăzut la alin. (1), pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, ale oraşelor şi ale municipiilor, precum şi a bugetului local al judeţului, proporţional cu sumele repartizate şi aprobate în acest scop în bugetele respective, potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) - (5).

(61) Direcţiile generale ale finanţelor publice regionale/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, respectiv a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, au obligaţia de a transmite lunar uat-lor/subdiviziunilor, până la data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară, situaţia încasărilor impozitului pe venit, pe total UAT/subdiviziune respectiv detaliat pe fiecare contribuabil;

(10) In termen de 60 zile de la sesizarea prevăzută la alin. (9) organul fiscal al statului are obligaţia să informeze asupra constatărilor şi măsurilor impuse. »

În rezumatul acestui articol, AMR a insistat pentru revenirea la cotele inițiale de alocare din impozitul pe venit și la transparentizarea încasărilor și alocărilor de cote  din impozitul pe venit astfel încât uat-urile/subdiviziunile să cunoască întreaga sumă încasată din impozitul pe veniturile realizate pe teritoriul lor și cât le revine lunar din această sumă. A insistat de asemenea și pentru introducerea punctului (10), respectiv obligarea organului fiscal să trimită primarului măsurile luate în urma sesizărilor acestuia în legatură cu nedeclararea /neînregistrarea sediilor secundare sau a punctelor de lucru de către firme/instituții.

Fiecare articol din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale a fost discutat, reprezentanții AMR participând activ și venind cu propuneri și soluții care se regăsesc în modificările propuse.

amr

Comunicat de presa09 Mai 2016
Comunicat de presa

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR) şi Asociaţia Comunelor din România (ACoR) au semnat cu Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului din România (CPISCR) Acordul-cadru de colaborare privind implementarea primului „Portal pentru publicarea actelor administrative ale autorităților publice locale din România” (Portal E-local).

Structurile asociative ale administraţiei publice locale au fost reprezentate de dl. Robert Sorin NEGOIŢ√, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, dl. Cornel NANU, Vicepreşedinte al ACoR, Primarul Comunei Cornu şi dl. Victor MORARU, Vicepreşedinte al AOR, Primarul Oraşului Amara, iar Confederația Patronală a Industriei, Serviciilor și Comerțului din România a fost reprezentată de dl. Nicolae BADEA, Preşedinte. Din partea Guvernului României, au participat dna. Sirma CARAMAN, Secretar de stat Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi dl. Adrian B√DIL√, Secretar de stat Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.

Prin acest Acord se urmăreşte colaborarea dintre părțile semnatare în scopul susţinerii dezvoltării activităților acestora, în sprijinul comunităților locale.

Părțile vor contribui la realizarea și implementarea proiectului de interes local și național ce constă în conceperea, testarea și implementarea primului „Portal pentru publicarea actelor administrative ale autorităților publice locale din România” (Portal E-local), în folosul comunităților locale și întăririi prerogativelor autorităților publice locale din România, conferite de legislația în vigoare.

Toate informațiile furnizate de portal sunt gratuite pentru AMR, AOR, ACoR și pentru membrii acestora. Arhitectura portalului E-local și conținutul lui vor fi realizate de CPISCR în acord cu structurile asociative partenere, AMR, AOR și ACoR, acestea furnizând toate informațiile necesare realizării portalului, cu respectarea legislației în vigoare.Parțile semnatare ale Acordului vor înființa canale de informare și de promovare a programelor și activitatilor comune pe care le desfășoară și vor face schimb de informații, în scopul eficientizării și transparentizarii activităților. De asemenea,vor organiza seminarii, expoziţii, conferinţe, în vederea implementării și promovării programelor ce sunt realizate în comun, precum şi a imaginii acestora, la nivelul întregii societăţi.

În cadrul evenimentului, AMR a semnat acorduri de colaborare cu:

-        Academia de Studii Economice din București (ASE), reprezentată de Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR – Rector şi de Prof. Univ. Dr. Marius PROFIROIU

-        Asociația Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), reprezentată de dl Radu ONOFREI – Preşedinte, şi Marian DOBRIL√, Vicepreşedinte

-        HP Inc. România , reprezentată de dl. Mugur PANTAIA, Director general HP Inc. România şi dl Cristian GÂLMEANU, Director vânzări HP Inc România.

Prin încheierea celor trei acorduri se urmăreşte colaborarea organizaţiilor partenere în scopul susţinerii iniţiativelor şi acţiunilor comune, identificării unor formule clare de dezvoltare a unor Programe şi activităţi, cu rezultate la nivelul creșterii calității serviciilor publice furnizate cetățenilor.

AMR şi ASE Bucureşti recunosc rolul important pe care îl joacă formarea teoretică și practică a specialiștilor care lucrează în administrație și în menținerea unui dialog continuu și aplicat între mediul universitar şi cel al administrației. 

AMR şi ACRAFE    sustin valorificarea  cunoştinţelor şi experienţei dobândite de firmele de consultanţă şi autoritățile publice locale beneficiare de finanțări din fonduri europene,structurarea acestor informaţii și diseminarea lor în rândul actorilor semnificativi implicaţi în gestiunea fondurilor europene şi elaborarea de propuneri fezabile pentru eficientizarea absorbţiei fondurilor europene.

AMR şi HP Inc. Romania,in contextul creșterii accelerate a populației urbane, în condițiiile în care orașele se dovedesc a fi principalele motoare de dezvoltare economică ,îsi propun să identifice împreună cele mai bune soluţii pentru a permite dezvoltarea serviciilor publice de interes general, dar si din domeniul educatiei si al asistentei sociale .

 

Biroul de presă al AMR

AMR

Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și Academia de Studii Economice București09 Mai 2016
Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și Academia de Studii Economice București

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR),reprezentată de dl. Robert Sorin NEGOIŢ√, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a semnat un acord de colaborare cu Academia de Studii Economice din București (ASE), reprezentată de Prof. Univ. Dr. Nicolae ISTUDOR – Rector şi de Prof. Univ. Dr. Marius PROFIROIU, Prorector.

AMR şi ASE Bucureşti recunosc rolul important pe care îl joacă formarea teoretică și practică a specialiștilor care lucrează în administrație și în menținerea unui dialog continuu și aplicat între mediul universitar şi cel al administrației.

AMR

Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și ACRAFE09 Mai 2016
Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și ACRAFE

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR),reprezentată de dl. Robert Sorin NEGOIŢ√, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a semnat un acord de colaborare cu Asociația Consultanților din România pentru Accesarea Fondurilor Europene (ACRAFE), reprezentată de dl Radu ONOFREI – Preşedinte, şi Marian DOBRIL√, Vicepreşedinte.

AMR şi ACRAFE sustin valorificarea  cunoştinţelor şi experienţei dobândite de firmele de consultanţă şi autoritățile publice locale beneficiare de finanțări din fonduri europene,structurarea acestor informaţii și diseminarea lor în rândul actorilor semnificativi implicaţi în gestiunea fondurilor europene şi elaborarea de propuneri fezabile pentru eficientizarea absorbţiei fondurilor europene.

AMR

Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și HP Inc. Romania09 Mai 2016
Acord de colaborare între Asociația Municipiilor din România și HP Inc. Romania

Astăzi, 9 mai 2016, la Bucureşti, Asociația Municipiilor din România (AMR),reprezentată de dl. Robert Sorin NEGOIŢ√, Preşedinte al AMR, Primarul Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti a semnat un acord de colaborare cu HP Inc. Romania , reprezentată de dl. Mugur PANTAIA, Director general HP Inc. România şi dl Cristian GÂLMEANU, Director vânzări HP Inc. România.

AMR şi HP Inc. Romania , în contextul creșterii accelerate a populației urbane, în condițiile în care orașele se dovedesc a fi principalele motoare de dezvoltare economică, își propun să identifice împreună cele mai bune soluţii pentru a permite dezvoltarea serviciilor publice de interes general, dar și din domeniul educației și al asistenței sociale.

AMR

Înapoi

INTERREG IVC

SEAP +Contact AMR
Adresa postala: Matei Basarab Nr.63, Sector 3, Bucureşti, Romania
Tel: 021 312 2476,
021 311 3491,
021 312 3675,
021 313 5057,
Fax: 031 102 3572
E-mail:
Zile municipii
AMR realizeaza o baza de date cu zilele municipiilor. Pana acum au transmis informatii urmatoarele municipii: Baia Mare, Caracal, Deva, Iasi, Lugoj, Miercurea-Ciuc, Oradea, Radauti, Resita, Targoviste, Tirgu-Mures, Vatra Dornei, Vulcan, Zalau